Tương lai của con là công trình của mẹ.
Tương lai của con là công trình của mẹ.
Bởi Napoleon Bonaparte   
Tiểu sử Tên: Napoleon Bonaparte
Quốc tịch: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà lãnh đạo
Năm sinh: 15/8/1769   
Năm mất: 5/5/1821  
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi  Britain's Got Talen và trình diễn bởi Attraction.
Chủ đề Tình Yêu