Trong nơi đầy nỗi sợ hãi cũng là nơi chứa kho báu bạn kiếm tìm.
Trong nơi đầy nỗi sợ hãi cũng là nơi chứa kho báu bạn kiếm tìm.
Bởi Joseph Campbell   
Tiểu sử Tên: Joseph Campbell
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 26/3/1904
Năm mất: 30/10/1987
Nguồn gốc Đăng lênYoutube bởi success congthanh từ nguồn của Matthew Winkle với tiêu đề "What makes a hero?"
Chủ đề Lãnh Đạo