Trong khi những người khác sợ chiến thắng, kẻ vô địch chỉ sợ thua cuộc.
Trong khi những người khác sợ chiến thắng, kẻ vô địch chỉ sợ thua cuộc.
Bởi Billie Jean King   
Tiểu sử Tên: Billie Jean King
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Vận động viên
Năm sinh: 22/11/1943
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi Connie Lynne
Chủ đề Động lực