Trở thành người cha thì dễ, làm tròn bổn phận người cha mới khó.
Trở thành người cha thì dễ, làm tròn bổn phận người cha mới khó.
Bởi Anne Geddes   
Tiểu sử Tên: Anne Geddes
Quốc tịch: Úc
Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh gia
Năm sinh: 13/9/1956
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và làm ra bởi ​Dominik Hungr
Chủ đề Tình Yêu