Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức.
Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức.
Bởi Albert Einstein   
Tiểu sử Tên: Albert Einstein
Quốc tịch: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Năm sinh: 14/3/1879
Năm mất: 18/4/1955
Nguồn gốc Đăng lên bởi Youtube và tạo ra bởi Pesfilm với tiêu đề "Fresh Guacamole."
Chủ đề Thành công