Tranh cãi với một kẻ ngốc sẽ chứng minh được rằng có hai kẻ ngốc.
Tranh cãi với một kẻ ngốc sẽ chứng minh được rằng có hai kẻ ngốc.
Bởi Doris M. Smith   
Tiểu sử Tên: Doris M. Smith
Quốc tịch: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 22/10/1919 
Năm mất: 17/11/2013 November 17, 2013
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và làm bởi Birdbox Studio
Chủ đề Lãnh Đạo