Tôi luôn chọn người lười biếng cho những việc khó khăn, bởi vì họ luôn biết tìm cách dễ dàng nhất để thực hiện nó.
Tôi luôn chọn người lười biếng cho những việc khó khăn, bởi vì họ luôn biết tìm cách dễ dàng nhất để thực hiện nó.
Bởi Bill Gates   
Tiểu sử Tên: Bill Gates
​Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Doanh nhân
Năm sinh: 28/10/1955
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và làm ra bởi Ugoita T.
Chủ đề Lãnh Đạo