Tôi không sợ bão, vì tôi đang học cách điều khiển con tàu của mình.
Tôi không sợ bão, vì tôi đang học cách điều khiển con tàu của mình.
Bởi Louisa May Alcott   
Tiểu sử Tên: Louisa May Alcott
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Tiểu thuyết gia
Năm sinh: 29/11/1832
Năm mất: 6/3/1888
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi TEDvn. Đây là một phim hoạt hình TED của Lizzi Akana với noojid ung bài học được soạn bởi Courtney Stephens.
Chủ đề Động lực