Tôi có rất nhiều vấn đề và nỗi buồn trong cuộc đời, nhưng đôi môi của tôi không hề biết. Chúng luôn cười.
Tôi có rất nhiều vấn đề và nỗi buồn trong cuộc đời, nhưng đôi môi của tôi không hề biết. Chúng luôn cười.
Bởi Charlie Chaplin   
Tiểu sử Tên: Charlie Chaplin
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Diễn viên
Năm sinh: 4/16/1889
Năm mất: 25/12/1977
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và làm ra bởi Cornetto Algid
Chủ đề Hạnh Phúc