Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.
Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.
Bởi Erich Fromm   
Tiểu sử Tên: Erich Fromm
Quốc tịch: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý
Năm sinh: 23/3/1900
Năm mất: 18/3/1980
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi nvnkmr. "Chalk" được đạo diễn bởi M Navin Kumar dựa trên một câu chuyện có thật
Chủ đề Tình Yêu