Tình thương là cơ sở của tất cả đạo đức.
Tình thương là cơ sở của tất cả đạo đức.
Bởi Arthur Schopenhauer   
Tiểu sử Tên: Arthur Schopenhauer
Quốc tịch: Đức
Nghề nghiệp: Nhà triết học
Năm sinh: 22/2/1788
Năm mất: 21/9/1860
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và làm ra bởi Caritas Internationalis
Chủ đề Tình Yêu