Tình mẫu tử không bao giờ thật sự chia lìa, nó luôn hiện diện trong nhịp đập trái tim của mỗi người
Tình mẫu tử không bao giờ thật sự chia lìa, nó luôn hiện diện trong nhịp đập trái tim của mỗi người
Bởi Charlotte Gray   
Tiểu sử Tên: Charlotte Gray
Quốc tịch: Canada
Nghề nghiệp: Người sáng tác
Năm sinh: 03/01/1948
Chủ đề Tình Yêu