Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.
Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.
Bởi Mahatma Gandhi   
Tiểu sử Tên: Mahatma Gandhi
Quốc tịch: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Lãnh đạo
Năm sinh: 2/10/1869
Năm mất: 30/1/1948
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi Video Clip Đáng Xem. "Wheelchair Basketball" được tạo ra bởi Guinness and BBDO.
Chủ đề Tình Yêu