Thời gian đã mất sẽ không thể tìm lại được.
Thời gian đã mất sẽ không thể tìm lại được.
Bởi Benjamin Franklin   
Tiểu sử Tên: Benjamin Franklin
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Người thành lập đất nước Hoa Kỳ
Năm sinh: 17/1/1706
Năm mất: 17/4/1790
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi Phan Công Huy
Chủ đề Thành công