Thế giới sẽ không bị hủy hoại bởi những kẻ làm điều ác, mà sẽ bị tàn phá bởi những kẻ thấy điều ác đó mà dửng dưng không làm gì cả.
Thế giới sẽ không bị hủy hoại bởi những kẻ làm điều ác, mà sẽ bị tàn phá bởi những kẻ thấy điều ác đó mà dửng dưng không làm gì cả.
Bởi Albert Einstein   
Tiểu sử Tên: Albert Einstein
Quốc tịch: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Năm sinh: 14/3/1879
Năm mất: 18/4/1955
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và tạo ra bởi Amnesty International
Chủ đề Lãnh Đạo