Tặng phẩm đẹp nhất quanh bất cứ cây noel nào là sự hiện hữu của một gia đình hạnh phúc – mọi người gắn bó với nhau.
Tặng phẩm đẹp nhất quanh bất cứ cây noel nào là sự hiện hữu của một gia đình hạnh phúc – mọi người gắn bó với nhau.
Bởi Burton Hillis   
Tiểu sử Tên: Burton Hillis
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm Sinh: 1921
Năm mất: 1994
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi Devin Graham.
Chủ đề Hạnh Phúc