Tấm lòng của người cha là một tuyệt tác của tạo hóa.
Tấm lòng của người cha là một tuyệt tác của tạo hóa.
Bởi Antoine François Prévost   
Tiểu sử Tên: Antoine François Prévost
Quốc tịch: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 01/4/1697
Năm mất: 25/11/1763
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi votinh.vn. "Father Voiceless" được tạo ra bởi Thai Life Insurance.
Chủ đề Tình Yêu