Sự tự chủ, sự tinh thông và mục đích... đó là nền tảng của một phương pháp làm việc mới.
Sự tự chủ, sự tinh thông và mục đích... đó là nền tảng của một phương pháp làm việc mới.
Bởi Daniel H. Pink   
Tiểu sử Tên: Daniel H. Pink
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 1964
Nguồn gốc Đăng lênYoutube bởi TEDvn từ nguồn của TED Talks and Daniel H. Pink.
Chủ đề Lãnh Đạo