Sống với mạo hiểm có nghĩa là vượt ra khỏi lối mòn, nhảy xuống khỏi vách núi và tạo cho mình đôi cánh để có thể bay lên cao hơn.
Sống với mạo hiểm có nghĩa là vượt ra khỏi lối mòn, nhảy xuống khỏi vách núi và tạo cho mình đôi cánh để có thể bay lên cao hơn.
Bởi Ray Bradbury   
Tiểu sử Tên: Ray Bradbury
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh:  22/08/1920
Năm mất: 05/06/2012
 
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi Outside Television. Đoan video này làm bởi Director Nick Waggoner và Sweetgrass Productions.
Chủ đề Động lực