Tôi có thể chấp nhận thất bại. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc ngừng nỗ lực.
Tôi có thể chấp nhận thất bại. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc ngừng nỗ lực.
Bởi Michael Jordan   
Tiểu sử Tên: Michael Jordan
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Vận động viên
Năm sinh: 17/2/1963
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và làm ra bởi Powerade với tiêu đề "Nico's Story".
Chủ đề Động lực