Nơi nào có sự đoàn kết, nơi đó có chiến thắng.
Nơi nào có sự đoàn kết, nơi đó có chiến thắng.
Bởi Publilius Syrus   
Tiểu sử Tên: Publilius Syrus
Quốc tịch: La Mã
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: Thế kỷ 1 trước công nguyên
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi vlchanneldotcom. "The Power of Teamwork" được trình diễn bởi Pixar.
Chủ đề Thành công