Những người yêu thương sâu sắc tin vào điều không thể.
Những người yêu thương sâu sắc tin vào điều không thể.
Bởi Elizabeth Barrett Browning   
Tiểu sử Tên: Elizabeth Barrett Browning
Quốc tịch: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Năm sinh: 06/03/1860
Năm mất: 29/06/1861
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi  Karo Đa Năng. "Paperman" được tạo ra bởi Walt Disney Animation dựa trên một bộ phim  hài kịch lãng mạn ngắn.
Chủ đề Tình Yêu