Nhiều người mơ về thành công trong khi một số người thức dậy và làm việc cật lực để đạt được nó.
Nhiều người mơ về thành công trong khi một số người thức dậy và làm việc cật lực để đạt được nó.
Bởi Napolean Hill   
Tiểu sử Tên: Napolean Hill
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà kinh doanh
Năm sinh: 17/2/1945
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi Zyzz Việt 'Nam'. Âm thanh của Red Productions.
Chủ đề Thành công