Người thành công là người có thể xây được nền tảng vững chắc từ những viên gạch kẻ khác ném vào anh ta.
Người thành công là người có thể xây được nền tảng vững chắc từ những viên gạch kẻ khác ném vào anh ta.
Bởi David Brinkley   
Tiểu sử Tên: David Brinkley
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Năm sinh: 10/7/1920
Năm mất: 11/6/2003
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi HỌC TIẾNG ANH và làm ra bởi Mateusz M.
Chủ đề Thành công