Người giàu có không phải là người có nhiều, mà là người cho nhiều.
Người giàu có không phải là người có nhiều, mà là người cho nhiều.
Bởi Erich Fromm   
Tiểu sử Tên: Erich Fromm
Quốc tịch: Đức
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Năm sinh: 23/3/1900
Năm mất: 18/3/1980
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi Kênh Hài. Video này được tạo bởi Community Chest organization.
Chủ đề Tình Yêu