Nếu trong bạn trước giờ vẫn chưa có được ngọn lửa đam mê thắp sáng, thì bạn phải thổi bùng nó lên.
Nếu trong bạn trước giờ vẫn chưa có được ngọn lửa đam mê thắp sáng, thì bạn phải thổi bùng nó lên.
Bởi Vince Lombardi   
Tiểu sử Tên: Vince Lombardi
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Huấn luyện viên
Năm sinh: 11/06/1913
Năm mất: 03/09/1970
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và tạo ra bởi Steven Spazuk.
Chủ đề Động lực