Nếu hành động của bạn thôi thúc người khác ước mơ nhiều hơn, học tập nhiều hơn, hành động nhiều hơn, và tốt đẹp hơn, bạn chính là một nhà lãnh đạo.
Nếu hành động của bạn thôi thúc người khác ước mơ nhiều hơn, học tập nhiều hơn, hành động nhiều hơn, và tốt đẹp hơn, bạn chính là một nhà lãnh đạo.
Bởi John Quincy Adams   
Tiểu sử Tên: John Quincy Adams
Quôc tịch: Hoa Kỳ
Nghề nghiệp: Tổng thống
Năm sinh: 11/07/1767
Năm mất: 23/02/1848
Nguồn gốc Đăng bởi Youtube và được tạo ra bởi Times of India.
Chủ đề Lãnh Đạo