Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.
Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.
Bởi Dalai Lama   
Tiểu sử Tên: Dalai Lama
Quốc tịch: Tây Tạng
Nghề nghiệp: Lãnh đạo
Năm sinh: 6/7/1935
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi  SOS-barnebyer Norge với tiêu đề  "Would you give your jacket to Johannes?".
Chủ đề Tình Yêu