Nếu bạn không sẵn sàng mắc lỗi, bạn sẽ không bao giờ có thể sáng tạo ra cái gì đó nguyên bản.
Nếu bạn không sẵn sàng mắc lỗi, bạn sẽ không bao giờ có thể sáng tạo ra cái gì đó nguyên bản.
Bởi Sir Ken Robinson   
Tiểu sử Tên: Sir Ken Robinson
Quốc tịch: Anh
Nghề nghiệp: Nhà giáo dục
Năm sinh: 4/3/1950
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi TEDvn từ nguồn của TED Talks and Sir Ken Robinson.
Chủ đề Thành công