Nếu bạn không nhận được một điều kỳ diệu, hãy tự mình trở thành một điều kỳ diệu.
Nếu bạn không nhận được một điều kỳ diệu, hãy tự mình trở thành một điều kỳ diệu.
Bởi Nick Vujicic   
Tiểu sử Tên: Nick Vujicic
Quốc tịch: Úc
Nghề nghiệp: Giáo sĩ
Năm sinh: 4/12/1982
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi Trương Tuấn Nghĩa. Bài diễn thuyết của Nick Vujicic.
Chủ đề Động lực