Một nụ cười tươi là ánh mặt trời ở trong nhà.
Một nụ cười tươi là ánh mặt trời ở trong nhà.
Bởi W.M. Thackeray   
Tiểu sử Tên: W.M. Thackeray
Nationality: English
Type: Novelist
Born: July 18, 1811
Died: December 24, 1863
Chủ đề Hạnh Phúc