Mọi việc trở nên tốt đẹp hơn hay tồi tệ đi đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bạn.
Mọi việc trở nên tốt đẹp hơn hay tồi tệ đi đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bạn.
Bởi William Shakespeare   
Tiểu sử Tên: William Shakespeare
Quốc tịch: Anh
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Năm sinh: 26/4/1564
Năm mất: 23/4/1616
Nguồn gốc Đăng lên Youtube Zyzz Việt 'Nam' và làm bởi Diamond Dallas Page.
Chủ đề Thành công