Mọi thứ đều có cái đẹp riêng, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy cái đẹp ấy.
Mọi thứ đều có cái đẹp riêng, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy cái đẹp ấy.
Bởi Confucius   
Tiểu sử Tên: Confucius
Quốc tịch: Trung Hoa
Nghề nghiệp: Nhà triết học
Năm sinh: 551 TCN
Năm mất: 479 TCN
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và làm ra bởi Art Fido.com
Chủ đề Hạnh Phúc