Mọi thứ đều có cái đẹp riêng, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy cái đẹp ấy.