Mọi người không mua những gì bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm điều đó.
Mọi người không mua những gì bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm điều đó.
Bởi Simon Sinek   
Tiểu sử Tên: Simon Sinek
Quốc tịch: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 9/10/1973
Nguồn gốc Đăng lênYoutube bởi TEDvn từ nguồn của TED Talks and Simon Sinek.
Chủ đề Lãnh Đạo