Mọi người không mua những gì bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm điều đó.