Mặc kệ nó, cứ làm đi!
Mặc kệ nó, cứ làm đi!
Bởi Richard Branson   
Tiểu sử Tên: Richard Branson
Quốc tịch: Anh
Nghề nghiệp: Doanh nhân
Năm sinh: 18/7/1950
 
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và làm ra bởi JuBa Films với tựa đề "With A Piece Of Chalk."
Chủ đề Động lực