Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.
Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.
Bởi Mark Twain   
Tiểu sử Tên: Mark Twain
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn 
Năm sinh: 30/11/1835 
Năm mất: 21/4/1910 
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và tạo ra bởi Life Vest Inside
Chủ đề Tình Yêu