Không bao giờ quá trễ để theo đuổi những ước mơ của mình.
Không bao giờ quá trễ để theo đuổi những ước mơ của mình.
Bởi Diana Nyad   
Tiểu sử Tên: Diana Nyad
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 22/8/1949
Nguồn gốc Đăng lên Youtube từ nguồn của TED Talks and Diana Nyad.
Chủ đề Động lực