Hoặc là bạn kiểm soát cuộc đời bạn hoặc là những sóng gió cuộc đời sẽ điều khiển bạn
Hoặc là bạn kiểm soát cuộc đời bạn hoặc là những sóng gió cuộc đời sẽ điều khiển bạn
Bởi Jim Rohn   
Tiểu sử Tên: Jim Rohn
Quốc tịch: Anh
Nghề nghiệp: Doanh nhân
Năm sinh: 17/9/1930
Năm mất: 5/12/2009
Nguồn gốc Đăng trên Youtube và được tạo ra bởi Buzz Feed Yellow
Chủ đề Hạnh Phúc