​Hãy chăm sóc cơ thể của bạn. Đó là nơi duy nhất bạn phải sống.
​Hãy chăm sóc cơ thể của bạn. Đó là nơi duy nhất bạn phải sống.
Bởi Jim Rohn   
Tiểu sử Tên: Jim Rohn
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Doanh nhân
Năm sinh: 17/9/1930
Năm mất: 5/12/2009
Nguồn gốc Đăng trên Youtube và được tạo ra bởi ROLLIN' WILD
Chủ đề Động lực