Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta.
Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta.
Bởi Dalai Lama   
Tiểu sử Tên: Dalai Lama
Quốc tịch: Tây Tạng
Nghề nghiệp: Lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng
Năm sinh: 6/7/1935
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi Truyền Thông Hamisa Quốc Tế. Sản xuất và làm bởi Gary Turk 
Chủ đề Hạnh Phúc