Giáng sinh vẫy một chiếc đũa thần trên khắp thế gian, nhìn kìa, mọi thứ trở nên êm dịu và đẹp hơn.
Giáng sinh vẫy một chiếc đũa thần trên khắp thế gian, nhìn kìa, mọi thứ trở nên êm dịu và đẹp hơn.
Bởi Norman Vincent Peale   
Tiểu sử Tên: Norman Vincent Peale
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Bộ trưởng
Năm sinh: 31/5/1898
Năm mất: 24/12/1993
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và tạo ra bởi SA Wardega.
Chủ đề Tình Yêu