Đừng quá nhút nhát và đắn đo trong hành động. Cuộc sống là thử nghiệm.
Đừng quá nhút nhát và đắn đo trong hành động. Cuộc sống là thử nghiệm.
Bởi Ralph Waldo Emerson   
Tiểu sử Tên: Ralph Waldo Emerson
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Năm sinh: 25/05/1803
Năm mất: 27/04/1882
Nguồn gốc Đăng trên Youtube và được tạo bởi Buzz Feed Yellow.
Chủ đề Hạnh Phúc