Đừng để hoàn cảnh kiểm soát mình. Ta hãy thay đổi hoàn cảnh của ta.
Đừng để hoàn cảnh kiểm soát mình. Ta hãy thay đổi hoàn cảnh của ta.
Bởi Jackie Chan   
Tiểu sử Tên: Jackie Chan
Quốc tịch: Hồng Kông
Nghề nghiệp: Diễn viên
Năm sinh: 7/4/1954
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi semjase76. "Hand in Hand" được trình diễn bởi Ma Li và Zhai Xiaowei.
Chủ đề Động lực