Đừng cố gắng trở thành một người thành công, mà tốt hơn, hãy cố gắng trở thành một người có giá trị.
Đừng cố gắng trở thành một người thành công, mà tốt hơn, hãy cố gắng trở thành một người có giá trị.
Bởi Albert Einstein   
Tiểu sử Tên: Albert Einstein
Quốc tịch: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Năm sinh: 14/3/1879
Năm mất: 18/4/1955
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và làm ra bởi ​Thai Life Insurance
Chủ đề Thành công