Đột phá chính là cách phân biệt người đi đầu và kẻ theo sau.
Đột phá chính là cách phân biệt người đi đầu và kẻ theo sau.
Bởi Steve Jobs   
Tiểu sử Tên: Steve Jobs
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Doanh nhân
Năm sinh:  24/2/1955
Năm mất: 05/10/2011
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi Belo Serge. 
Chủ đề Thành công