Đột phá chính là cách phân biệt người đi đầu và kẻ theo sau.