Một quyết định thực được đánh giá bằng việc bạn đã có một hành động mới, nếu bạn chưa làm gì tức là bạn chưa thực sự ra quyết định.
Một quyết định thực được đánh giá bằng việc bạn đã có một hành động mới, nếu bạn chưa làm gì tức là bạn chưa thực sự ra quyết định.
Bởi Tony Robbins   
Tiểu sử Tên: Tony Robbins
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 29/2/1960
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi TEDvn từ nguồn của TED Talks and Tony Robbins.
Chủ đề Thành công