Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.
Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.
Bởi Helen Keller   
Tiểu sử Tên: Helen Keller
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 27/6/1880
Năm mất: 1/6/1968
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi FilmSoundMarta. "Partly Cloudy" được tạo ra bởi Pixar.
Chủ đề Tình Yêu