Con người đang ở trong một tiến trình còn dang dở mà họ lầm tưởng rằng nó đã kết thúc.
Con người đang ở trong một tiến trình còn dang dở mà họ lầm tưởng rằng nó đã kết thúc.
Bởi Dan Gilbert   
Tiểu sử Tên: Dan Gilbert
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý
Năm sinh: 5/11/1957
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi TEDvn và nguồn của TED Talks and Dan Gilbert.
Chủ đề Hạnh Phúc