Cơ thể điều khiển tâm trí, tâm trí thay đổi hành vi và hành vi làm thay đổi kết quả.
Cơ thể điều khiển tâm trí, tâm trí thay đổi hành vi và hành vi làm thay đổi kết quả.
Bởi Amy Cuddy   
Tiểu sử Tên: Amy Cuddy
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý
Năm sinh: 1972
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi TEDvn từ nguồn của TED Talks and Amy Cuddy.
Chủ đề Thành công