Có những điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều.
Có những điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều.
Bởi Rainer Maria Rilke   
Tiểu sử Tên: Rainer Maria Rilke
Quốc tịch: Anh
Nghề nghiệp: Lãnh Đạo
Năm sinh: 26/8/1910
Năm mất: 5/9/1997
Nguồn gốc Đăng bởi Youtube và được tạo ra bởi TrueMoveH.
Chủ đề Tình Yêu